×

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Berete na vědomí, že za účelem uzavření a správy smlouvy a plnění dodávky Vámi objednaného zboží a služeb bude Olet s.r.o., Tylovo náměstí 650/4, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, IČ: 21026246 (dále jen "OLET") jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje (Vámi sdělené kontaktní a identifikační údaje) a potvrzujete, že jste se seznámil(a) s našim Prohlášením o ochraně osobních údajů.

 
Prohlašuji, že souhlasím s tím aby OLET shromažďoval a zpracovával osobní údaje v rozsahu:
jméno, příjmení, adresa,
telefonní a e-mailové spojení,
název firmy, IČO a DIČ,
údaje o mých nákupních zvycích (např. datum / cena a název nakoupených výrobků)
a
údaje o návštěvě internetových stránek společnosti (cookies, IP adresa),
pro účely zasílání nových nabídek zboží a služeb, marketingových nabídek a zpráv (včetně informací o výhodných nabídkách, poukázkových akcích, reklamních dárcích, soutěžích a jiných prodejních akcích) zasílaných emailem, SMS a/nebo poštou a vytváření profilovaných nabídek pro mou osobu za účelem analýz a přehledů spokojenosti zákazníků, provádění průzkumů trhu a adresných nabídek a zpráv. Tento svůj souhlas uděluji na dobu [5] let a jsem srozuměn/a s tím, že tento svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: objednavky@olet.cz nebo, dopisem na adresu Olet s.r.o., Tylovo náměstí 650/4, 120 00, Praha 2 - Vinohrady (příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u každého zaslaného obchodního sdělení.)